MediTox s.r.o.


NOVINKY

MediTox s.r.o. získal akreditaci CIR pro roky 2018 - 2020.

Specializovaní laboratoř experimentální chirurgie je plně k dsispozici pro veternární chirurgické výkony jako je implantace do kostí, dentální implantace, experimentální kardiochirurgie a ortopedie.

Byla zavedena a validována metoda testovaní mutagenity – test reverzních mutací na bakteriích mikrofluktuační metodou.

V září 2018 odstartovala komplexní rekonstrukce experimentálních stájí pro nehumánní primáty. Očekávané zahájení experimentů v březnu 2019.

Program interního vzdělávání 2019

INTERNAL EDUCATION 2019
Date Topic
27.02.2019 Rules for handling the test items
28.03.2019 Sperm examination in dog (sampling, preservation of samples, parameters of examination) and its importance in tox studies
25.04.2019 BCH, HEM, URI examinations in tox studies, v tox studiích, correlation and correlation with pathological and histopathological findings
22.05.2019 Changes in animal welfare legislation, preparation of experimental projects
29.05.2019 Internal GLP training for technical support employees
26.06.2019 Pharmacological influence of ophthalmological parameters (what we can observe in toxicology studies)
25.09.2019 Internal GLP training for lab technicians and animal keepers
23.10.2019 Vaccine safety studies (models, sensitivity, type of studies)
20.11.2019 Information from external conferences and seminars
11.12.2019 Internal GLP Training for study directors and young toxicologists